רכוש יהודי שהוחרם בפולין

עם כיבוש שטחי פולין החלו הגרמנים באופן שיטתי בהחרמת רכוש יהודי, שהועבר ברובו לגרמניה.‏

במשפטים, שנערכו בשנות ה- 50 וה- 60 בגרמניה המערבית, נדחו כמעט כל התביעות של היהודים ‏לפיצוי עבור סחורות או ציוד שהוחרם, בטענה שלא הוכח שהטובין או הרכוש המוחרם הובא למערב ‏גרמניה או מערב ברלין.‏

לאיש מהתובעים לא היה מסמך או ידיעה לאן הובל הציוד המוחרם או הטובין שהוחרם. ‏

לפני זמן לא רב, נפתחו בגרמניה הארכיונים מתקופת הנאצים, אנו עוסקים בהשגת מידע שיוכל לשמש ‏לחידוש והוכחת התביעות של היהודים תוך הסתמכות על ההתחייבויות עליהן חתמה גרמניה. ‏אנו מקווים שדבר זה יאפשר בעתיד לניזוקים ויורשיהם לתבוע את זכויותיהם ולקבל לפחות פיצוי ‏חלקי על הרכוש שנגזל.‏

ארגון עובדי הכפיה תחת שלטון הנאצים פנה אל עו"ד מריולה האוול-טוקר, במהלך חודש דצמבר 2011, לקבלת חוות דעת משפטית על אפשרויות השבת רכוש בפולין לאור המצב המשפטי הנוכחי. ניתן לקרוא את המסמך בלחיצה על הקישור חוות דעת משפטית (נכון לדצמבר 2011) נוכח המצב המשפטי הקיים היום בפולין.
כמו כן ניתן לשלוח את המסמך או להדפיסו כל זאת ללא תשלום אך תוך הקפדה על ציון קרדיט ליוצרת חוות הדעת:
עו"ד מריולה האוול – טוקר (מס. רשיון 14750)
משרד: רח' דוד בן גוריון 1 (מגדל ב.ס.ר 2), בני ברק 51201
.

 

 

Comments are closed.