קישורים

קישורים לאתרים עם מידע נוסף:

1. מידע שואה:
www.meidashoa.co.il.
2. מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל:
www.holocaust-s.org 

3. ועידת התביעות:
www.claimscon.co.il4. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר:
ozar.mof.gov.il/shoarights5. המשרד לאזרחים ותיקים:
www.gimlaim.gov.il

6. החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ:
www.hashava.org.il

7. איל"ר – ארגון יהודי עולמי להשבת רכוש:
www.wjro.org.il/web/he/default.aspx

8. יד ושם:
www.yadvashem.org

9. הקרן לרווחה לניצולי השואה:
www.k-shoa.org

10. עמותת אביב לניצולי השואה:
www.avivshoa.org

11. לשכת סיוע להשבת רכוש מתקופת השואה של מדינת ניו – יורק
www.claims.state.ny.us

12. פוליסות ביטוח, חברת ביטח ג'נראלי
חברת ביטוח ג'נרלי

13. כל זכות
www.kolzchut.org.il

14. משרד האוצר הגרמני

15. לאתר זכויות סוציאליות של ניצולי שואה
www.kolzchut.org.il/he/
מסמכים חשובים
  1. ועידת פוטסדם, July 17 – August 2' 1945
    פרוטוקול הועידה: avalon.law.yale.edu/20th_century/decade17.asp
  2. מנשר ראש ממשלת פולין המתייחס לעיר ורשה – Dekret Bieruta, 26.10.1945
  3. משפט המתייחס לרכוש פולני הנמצא מזרחית לנהר בוג (כיום בשטחי אוקראינה, בלארוס וליטא):
European Court of Human Rights
Case of Broniowski v. Poland, june 22, 2004

Comments are closed.