עדכונים על זכויות

עדכונים שוטפים על זכויות ניצולי שואה ניתן למצוא באתר של מרכז המידע לניצולי שואה בישראל שהוקם ביוזמת ועידת התביעות, ממשלת ישראל ומרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל.

כמו כן ניתן לעיין בחוברת זכויות ניצולי שואה בישראל שעודכנה לאוקטובר 2010 בהוצאת המשרד לענייני גימלאים ובשיתוף מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, ועידת התביעות ועמותת "אביב לניצולי השואה".

Comments are closed.