חברות נפט

בדרום מזרח פולין בחבל גליציה (בגבולות פולין של 1939) היה קיים אזור של בארות נפט וגז בכמויות בלתי ‏מבוטלות לאותה תקופה.‏

החברות שהפיקו נפט וגז היו ברובן צרפתיות שחילקו ביניהם תחומי פעילות כגון: קידוח, הפקה, זיקוק, הובלה ‏וכו'.

החברות הצרפתיות התנהלו בשיטה הבאה: ‏

החברה היתה רוכשת זיכיון לחיפושי נפט / גז בשטחים מסוימים. עם קבלת הזיכיון נהגו מנהלי החברות למכור ‏מניות לכל דורש, שהבטיחו דיבידנד חודשי לבעלי המניות בהתאם לתפוקת הבאר.‏

לא מעט יהודים רכשו מניות של חברות נפט אלה.‏

חלק קטן מהבארות היו בבעלות יהודית מלאה אך רובן היו בבעלות יהודית חלקית.‏

עם כיבוש פולין ע"י הגרמנים בשנת 1939, כל המניות שהיו בידי יהודים הוחרמו על ידם ואילו החברות ‏הצרפתיות המשיכו לפעול תחת שלטון הכיבוש.‏

בסוף מלחמת העולם השנייה, כל החברות הצרפתיות הוחרמו ע"י הממשלה הקומוניסטית של פולין. ‏

בסוף שנות הארבעים של המאה הקודמת, ממשלת צרפת ופולין הגיעו להסכם פיצוי עבור החברות שהולאמו. ‏
פולין סיפקה מאות אלפי טונות פחם כל שנה לצרפת (עד שנות הששים). הפיצוי נעשה גם עבור שדות הנפט ‏שכיום נמצאים בשטחי אוקראינה!‏

אמנם החברות הצרפתיות פוצו ע"י ממשלת פולין, אך ממשלת צרפת לא פיצתה את בעלי המניות היהודים או ‏קרובי משפחתם שהחזיקו מניות אלה.‏

אנשים מהארץ וגם מחו"ל שבני משפחותיהם החזיקו מניות אלה פנו לארגוננו וביקשו עזרה ‏באיתור חברות הנפט והגז שפעלו במחוזות גיליציה השונים.‏

להלן רשימה חלקית של חברות הנפט שהיו פעילות במחוזות אלו:

 1. Galicyjskie Karpackie Toaftowe Towarzystwe Akc. (Industrielle et Commerciale des Petroles)‎
 2. ‎"NAFTA" S.A.‎
 3. ‎"PREMIER" Polska Nafta S.A. ‎
 4. ‎"Naftowy Przemysl Malopolski Sp. Zee – NAPMA ‎
 5. ‎"FANTO" S.A ‎
 6. PETROLEA Akc. Tow Dla Przemyslu Oleju Skalnege ‎
 7. ‎"Karpaty" Sprzedaz Produktow Naftowych, Sp. Z e.e. ‎
 8. Zachodnia Malopolska S.A. Naftawa i Gazowa
 9. Polske-Francuskie Gwarectwe Naftowa "Dabrowa" ‎
 10. ‎"Grabownica" Towarzystwo Wiertnicze Sp. Z e.e. ‎
 11. ‎"Petronafta" Towarzystwo Gornicze Sp. S e.e.‎
 12. Galicyjskie Towarzysywo Naftowe "Galicja" S.A.‎

להלן דוגמא להודעות על חלוקת דיבידנדים חודשית, שנשלחו בדואר לבעלי עניין, עבור שאיבת נפט מבארות נפט מפיקות בגליציה פולין בשנת 1939.
בכל קבלה מופיע החלק (ב-%) מבאר הנפט השייך לבעל העניין. (עמ' 1, 2).

ניתן ללחוץ על התמונות להגדלה.

Oil-Image-2

עמוד 1

Oil-Image-5

עמוד 2

Comments are closed.