חברות ביטוח

חברות ביטוח שפעלו במזרח אירופה עד ספטמבר 1939‏

מ ב ו א

אחד הנושאים שלא עלו בשיח הציבורי, הוא ענין המבוטחים בחברות ביטוח השונות שפעלו במזרח אירופה ‏
בין שתי מלחמות העולם.‏
כללית, ניתן להגדיר את חברות הביטוח המקומיות כחברות משנה של חברות גדולות ממערב אירופה. ‏
כנהוג בביטוחים, מכרו החברות המקומיות חלקי ביטוח כפי שגם עשו זאת חברות גדולות ומבוססות. ‏
חלק מהבטחונות לביטוחים אלה הובטחו באמצעות השקעות בתוך המדינות עצמן (בגופים ממלכתיים, ‏
מוניציפאליים וכו').‏

בין מגוון הביטוחים ניתן לציין שני ביטוחים:-‏

‏-‏ ביטוחי חיים. היה נפוץ במעמד הבינוני והגבוה בפרט באזורים בעלי השפעה ותרבות גרמנית.‏

‏-‏ ‏"ביטוחי נדוניות". זהו ביטוח חיים עם אפשרות יציאה, שהיה נפוץ בפולין. כאשר המבוטחת ‏
‏ (לרוב הבת במשפחה) הגיעה לגיל 18 שנים, ניתן היה לפדות פוליסה זאת.‏

רוב המבוטחות בזמן מלחמת העולם השנייה היו ילדות או נערות ולרוב לא ידעו שהוריהן ביטחו אותן.‏

רובן של נערות אלו ששרדו את מלחמת העולם השנייה לא פדו פוליסות אלה.‏

בסוף שנות הארבעים של המאה הקודמת, במדינות שהיו חלק מהגוש הקומוניסטי, החל לפעול משרד ממשלתי ‏
לחיסול עסקי חברות ביטוח זרות.‏

משרד זה, היה אמור לממש את זכויות המבוטחים בחברות השונות בתנאי שהמבוטח היה מסוגל להציג פוליסת ‏
ביטוח אישית ובנוסף גם קבלות תשלום עד תחילת מלחמת העולם השנייה.‏
מובן מאליו שלאחר מאורעות המלחמה, מעט מאוד אנשים יכלו לעמוד בתנאי זה.‏

לפי ידיעתנו,ישנן מדינות בהן לא ניתן יותר לפדות פוליסות ביטוח אלה. מדינות רבות הגיעו להסכמה עם חברות ‏הביטוח הגדולות (המערביות) על הקמת קרנות פיצויים לתובעים ועל מועד אחרון להגשת התביעה. ‏
יש לציין שמועד זה פג !‏

להלן טבלה המציגה חלק מחברות הביטוח שפעלו במדינות מזרח אירופה, בין מלחמת העולם הראשונה לשניה:‏

Place of Policy Issue
Central Office
Insurace Company
Poland, Romania (Rumania),
Former Czechoslovakia, Hungary, Bulgaria, Former Yugoslavia
Austria
Phoenix (Phonix, Fenix)
(Now Austria Collegialitat)
Hungary, Former Czechoslovakia, Serbia,Poland
Austria
Der Anker
Hungary, Former Czechoslovakia, Greece
Austria
Duna (Concordia) (Donau, Dunaj)
Bosnia Hertzegovina
Bosnia Hertzegovina
Ujedinjeno Osiguravajuce Druzstvo
Serbia, Bulgaria, Former Czechoslovakia,
France
La Nacional (L'nationale)
Hungary
France
Fonciere
Slovakia
Germany
Merkur
Germany, Hungary, Romania,
Former Czechoslovakia,
Germany
Victoria Zu Berlin
Greece, Latvia, Lithuania
Germany
Allianz
Hungary
Hungary
Providentia
Hungary
Hungary
Angol Magyer
Hungary, Poland
Hungary – France
Patria
Hungary
Hungary – Holand
Magyer Hollandi
Poland, Former Czechoslovakia, Serbia,Hungary
Italy
Riunione Adriatica Di Sicurta
Hungary
Italy
Astra
Poland, Former Czechoslovakia,, Hungary, Former Yougoslavia, Bulgary
Italy
Assicurazione Generali
Poland
Poland
Silesia
Poland
Poland
Florianka
Poland
Poland
Port
Poland
Poland
Orzel
Poland
Poland
Piast
Poland
Poland
Polonia
Poland
Poland
Przyszlosc
Poland
Poland
Przezornosc
Poland
Poland
Warta
Former Yougoslavia
Serbia
Sava
Poland
U.K.
Prudential Angies
Poland, Hungary, Bulgaria, Greece
U.K.
Alliance Assurance

להלן שתי דוגמאות לביטוחי חיים שהונפקו במזרח אירופה בשנות ה- 30 של המאה העשרים:‏
דוגמה לתעודת ביטוח חיים מהעיר ורשה בפולין:

LifeInsurance1

דוגמה לתעודת ביטוח חיים מהעיר פראג, צ'כוסלובקיה:

LifeInsurance2

להלן קבלות על תשלום עבור פוליסות ביטוח חיים בפולין (לחץ על התמונה להגדלה)

Insurance3

Comments are closed.