בנקים זרים

כתוצאה מפניות של אנשים למשרדנו ביצענו "תחקיר" ראשוני בלבד לגבי בנקים זרים שהיו להם ‏שלוחות או נציגויות כלכליות בפלשתינה – א"י בשנים 1936 עד 1939.‏
האנשים שפנו אלינו ביקשו את הכתובת המדויקת של הבנק או מקום ישיבת הנהלת בארץ המקור.‏
הפניות היו לגבי המדינות הבאות : פולין ,רומניה ויוון .‏אין לנו אינפורמציה עדכנית אם הוגשו תביעות נגד גוף כל שהוא ואם כן מה עלה בגורלן.‏להלן רשימת הבנקים הזרים וכתובותיהם :‏

כתובת הבנק סניף ראשי בארץ המקור ארץ המקור שם הבנק
Moniuszki 10 Warszawa‎
Sienkiewicza 40 Łódź‎
POLAND Bank Powszechny (Kredytowy?)‎
Bielańska 10-12 Warszawa‎
Al.Kościuszki 14 Łódź
 POLAND  Bank Państwowy (Polski?)‎
 Traugutta 7 Warszawa
Al.Kościuszki 67 Łódź
 POLAND  Bank Gospodarstwa Krajowego
Fredry 8 Warszawa‎
Piotrkowska 67 Łódź‎
POLAND Bank Dyskontowy-Warszawa
Fredry 8 Warszawa‎
Piotrkowska 67 Łódź‎
POLAND Bank Dyskontowy-Warszawa
Jasna 9 Warszawa
Al.Kościuszki 15 Łódź
POLAND Pocztowa Kasa Oszczędności ‎
Traugutta 7 Warszawa‎
Piotrkowska 74 Łódź‎
POLAND Bank Handlowy-Warszawa
Traugutta 7 Warszawa‎
Piotrkowska 74 Łódź‎
POLAND Bank Handlowy-Warszawa
Traugutta 7 Warszawa‎
Piotrkowska 74 Łódź‎
POLAND Bank Handlowy-Warszawa
Fredry 6 Warszawa‎
Piotrkowska 52 Łódź‎
POLAND Bank Zachodni-Warszawa
Zgodna 11 Warszawa‎ POLAND Bank Powszechny Związkowy w ‎Polsce
POLAND Bank Międzynarodowy-Handlowy
Moniuszki 10 Warszawa‎ POLAND Bank Powszechny-Kredytowy
Piotrkowska 67 Łódź‎ POLAND Banque-Franco-Polonaise-Łódź
Jasna 8 Warszawa‎
Sienkiewicza 24 Łódź‎
POLAND Bank Związku Spółek Zarobowych
POLAND Bank Ptaszek?Spółka
‎10-go Lutego 39 Gdynia POLAND Banque-Franco-Polonaise-Gdynia
Bursei 2 Bucuresti Rumania Banki Ardelana‎
Constanca Rumania Banc Discount
Greece Banc National de Greece

Comments are closed.