ביטוח סוציאלי מגרמניה

(קרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה בגיטאות)

מאמצים רבים הושקעו ע"י העמותה בנושא תשלום הביטוח הסוציאלי ע"י הגרמנים לעובדי הגטאות. ‏ארגוננו שיתף פעולה עם מוסד הביטוח הלאומי בישראל, שחתם עם הביטוח הסוציאלי הגרמני על ‏האמנה המחייבת. התכתבות הדדית של המוסד לביטוח לאומי בישראל אתנו, מדגישה את תרומתו של ‏ארגוננו בנושא חשוב זה.‏

במסגרת פעילותנו, הצלחנו ליצור קשרים עם נבחרי‏‎ ‎‏ הבונדסטאג בגרמניה, שמצאו לנכון לתמוך ‏בדרישות של עובדי הגטאות, כשלבסוף בשנת 2001 , אושרה הרחבת הזכאות לצירוף עובדי הגטאות ‏לרנטה סוציאלית בכל אזורי הכיבוש הגרמני.‏

לצערנו, חרף האישור של הבונדסטאג, נהגו שלטונות הביטוח הלאומי הגרמני בסחבת ובדחיית רבים ‏ממגישי התביעות, דבר שגרם לצמצום מספר הזכאים.‏

הויכוח סביב אישור סופי של מועמדים לפנסיה סוציאלית נמשך, אף כי לאחרונה חלה פריצת דרך עם ‏פסק דין תקדימי שניתן בגרמניה בנושא זה.‏

כתוצאה מכך צומצמו תנאי הסף להגשת הבקשות. בין היתר חלה הקלה בדרישות להוכחת "עבודה מרצון" ולקבלת תמורה בגין העבודה, הוכרה שהייה בגיטאות בשטחי טרנסניסטריה ועוד. ליתר הפרטים יש לעיין בחוברת זכויות ניצולי השואה בישראל ובאתר המוסד הגרמני לביטוח פנסיוני Deutsche Rentenversicherang (קישור לנוסח באנגלית).

כמו כן ניתן לפנות לאגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי בישראל, בטלפון: 02-6463077 או 02-6709665 ובפקס: 02-6512683.